Deze bezoeken zijn tot nu gepland. Er kunnen nog bijkomende bezoeken zijn indien nodig. De bezoeken die Mevrouw Vermeulen zal afleggen en NIET door ADC zijn opgelegd, zijn nog niet in het rooster opgenomen.